Priemyselné (prechodové) dvere

Garážová brána s dverami je praktické riešenie pre garáž. Umožňuje prechod do garáže bez potreby otvorenia celej brány. Používa sa prevažne v prípade že ide o jediný vchod do garáže alebo kvôli menším únikom tepla v prípade že do garáži chodíte často prihadzovať do kotla alebo si chcete len niečo zobrať bez potreby otvorenia celej brány. Tesnenie prechodových dverí je prispôsobené na priemyselné haly.

Základné priemyselné dvere sú za príplatok 700€ ku cene brány


Dvere môžu byť otvárané iba smerom von a môžu byť ľavé alebo pravé.
Možnosť umiestnenia vľavo, vpravo, v strede.
V cene personálnych dverí je Štandardný prah - 7,5 cm,
V cene personálnych dverí je zahrnutý Hliníkový rám dverí bez nástreku.

Možnosti vylepšenia priemyselných dverí:


Nízky prah dverí 2,5 cm - za príplatok 100,- €


Striekaný rám dverí a spodná lišta vo farbe brány - za príplatok 140,- €


Fóliovaný rám dverí a spodná lišta vo farbe brány - za príplatok 140,- €